Výber krytia


Druh rany Fáza hojenia
Produkt Povrchová Hlboká Povlečená a infikovaná Exsudujúca Granulujúca Epitelizujúca Zhojená
Kolagénové krytia
Biopad
Biopad so striebrom
Biospray
Antimikrobiálne krytia
Activon Tube
Actilite
Algivon
Activon Tulle
Actibalm
Atraumatické krytia
Silflex
Vellafilm
Absorpčné krytia
Advazorb Border
Advazorb
Krytia na jazvy
Siltape
Advasil Conform
Superabsorpčné krytia
Eclypse
Eclypse Adherent
Eclypse Foot
Eclypse Boot
Eclypse Adherent Sacral