Apligraf - súvisiace články


Unikátna operáciaDátum: 2008-07-10
Zdroj: STV2, 21:30
Text:
MODERÁTOR: Marta Jančkárová
HOSTIA:
Marta Jančkárová, moderátorka: "Pacientom, ktorým doteraz hrozili amputácie rúk a nôh v dôsledku cukrovky a choroby motýlích krídel, sa črtá nádej. Slovensko ako druhá krajina v Európskej únii začala s biologickou liečbou nehojacich sa rán pomocou kožných implantátov. Je založená na aplikovaní živých buniek ľudskej kože na rany. Vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku dnes túto liečbu použili prvýkrát v strednej a východnej Európe."

Jana Novotňáková, redaktorka: "27-ročná Radka od narodenia bojuje s nevyliečiteľnou kožnou chorobou motýlích krídel. Jej koža je tak citlivá, že ranu jej spôsobí aj jemný dotyk."

Natočené:
Radka Berešíková, pacientka s chorobou motýlích krídel: "Základ je sloboda každého človek a viete, keď máte, keď máte proste také postihnutie, je to nesmierne obmedzujúce."
************

Jana Novotňáková, redaktorka: "Pacienti doposiaľ používali lieky na potláčanie bolesti. Odteraz je k dispozícii biologický kožný implantát."

Natočené:
Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "Je vyrobený z ľudských buniek, ktoré sú v podstate odobrané pacientom v Spojených štátoch, ktoré sú, to sú novonarodení chlapci."
************

Jana Novotňáková, redaktorka: "Implantát po položení na ranu uvoľní rastové faktory, ktoré prinavrátia vlastnej koži schopnosť zahojiť sa."

Natočené:
Ondrej Bencúr, prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN: "Táto plocha, ktorá sa niekedy hojila mesiace, my dokážeme do 2 týždňov, do 3 týždňov prakticky túto ranenú(?) plochu zhojiť."

Igor Čambor, riaditeľ ÚVN Ružomberok: "Čiže sú tam nie ostatné elementy, ktoré by mohli vyvolať odmietavú prispôsobivosť organizmu, preto táto liečba je vysoko úspešná."
************

Jana Novotňáková, redaktorka: "Nový spôsob liečby by mal znížiť aj počet amputácii pri pacientoch s takzvanou diabetickou nohou."

Natočené:
Emil Martinka, Národný endokrinolog. ústav, Ľubochňa: "Aj keď sa zdá na prvý pohľad nová liečebná metóda relatívne drahá, v konečnom zmysle naopak môže byť aj ekonomickým prínosom."

Igor Čombor, riaditeľ ÚVN Ružomberok: "Spoločná zdravotná poisťovňa že vyšla v ústrety, že ju bude refundovať."
************

Jana Novotňáková, redaktorka: "Prvých pacientov by vo Vojenskej nemocnici mali začať liečiť touto metódou už koncom tohto roka."

Pripravila. J. Novotňáková

Marta Jančkárová, redaktorka: "O unikátnej operácii v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku budeme hovoriť s Bronislavom Čikom, zástupcom výrobcu implantátu pre strednú a východnú Európu. Dobrý večer."

Telemost, naživo, Banská Bystrica:
Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "Dobrý večer."

Marta Jančkárová, redaktorka: "Pán doktor, čím je spomínaná liečba výnimočná, prečo po nej siahla aj pacientka zo Slovenska napríklad?"

Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "Táto liečba je výnimočná tým, že je to v podstate biotechnologickou metódou pripravený implantát, ktorý sa aplikuje na povrch nehojacich sa rán u pacientov, ktorí majú dlhodobé problémy s hojením rán, tento implantát je vyrobený zo živých buniek ľudskej kože, z novorodencov a je veľmi jednoduchým spôsobom implantovaný alebo teda aplikovaný na povrch nehojacej sa rany. Prečo pacientka zo Slovenska? Musím povedať, že vo februári tohto roku sme oslovili Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku a spýtali sme sa jej vedenia, pána riaditeľa generála doktora Čombora, či by využili možnosť poslať niekoľko svojich expertov na školenie do Švajčiarska, kde táto liečba je už aplikovaná pomerne bežne. Vedenie Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku privítalo túto myšlienku, pretože vidia v tejto novej biotechnologickej metóde perspektívu pre mnohých pacientov zo Slovenska, ktorí trpia s týmito nehojacimi sa ranami a preto poslali svojich lekárov na školenie, no a v podstate keďže Ústredná vojenská nemocnica sa stala prvým certifikovaným pracoviskom v strednej a východnej Európe a vlastne druhým certifikovaným pracoviskom na podávanie tejto bioterapie v celej Európskej únii, tak dneska sme boli svedkami prvej aplikácie u pacientky práve zo Slovenska."

Marta Jančkárová, redaktorka: "Pán doktor, ešte krátko, pred chvíľou sme počuli, že implantát sa dá využiť napríklad pri ranách súvisiacich s cukrovkou alebo chorobou motýlích krídel, existuje ešte nejaká ďalšia diagnóza?"

Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "Áno. V prvom rade tento preparát bude možné použiť u pacientov, ktorí trpia takzvanou diabetickou nohou a naozaj prináša nádej do budúcna pre týchto pacientov, ktorí môžu skončiť amputáciou dolnej končatiny. Okrem tých dvoch diagnóz, ktoré ste spomenuli, motýlia choroba je pomerne vzácne ochorenie, ktorým ale trpí asi 30 až 35 pacientov na Slovensku, sa dá tento preparát použiť ešte aj u takzvaných chronických vredov predkolenia. Do budúcna sa eventuálne uvažuje s použitím tohto preparátu u popálenín."

Marta Jančkárová, redaktorka: "Tie bunky kože sú predsa len cudzie bunky, nereaguje imunitný systém príjemcu odmietavo a prečo sa vlastne vôbec tie bunky vyrábajú alebo takpovediac odoberajú z tela novorodencov?"

Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "Organizmus nereaguje odmietavo, pretože ten biotechnologicky pripravený preparát je vlastne zbavený akýchkoľvek elementov kože, ktoré by mohli vytvárať alebo vyvolávať imunitnú reakciu toho pacienta, ktorému je ten preparát aplikovaný. Je to, sú to vlastne čisté novorodenecké bunky, ktoré sa, sú uložené do 2 vrstiev, sú vzhľadom k tomu, že sú to teda bunky novorodencov, tak obsahujú takzvané rastové faktory. Tieto rastové faktory sa po aplikácii toho implantátu na tú nehojacu sa ranu uvoľnia do spodiny tej rany a kvázi urobia to, že tá rana toho samotného pacienta sa akoby znovu naučila hojiť a teda vo finále v podstate tento preparát spôsobí to, že pacientovi sa rana zahojí samohojením. Čiže nejedná sa o nejakú metódu transplantácie, ale v podstate naučíme tú ranu pacienta znovu sa zahojiť, pretože u dlhodobo sa nehojacich rán ako keby tieto rany zastali v určitom procese hojenia."

Marta Jančkárová, redaktorka: "Už len stručne."

Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "A tomuto práve zabránime."

Marta Jančkárová, redaktorka: "Praktická otázka, preparát zatiaľ nie je registrovaným liečivom v rámci Európskej únie, kedy by sa tak mohlo stať, ako sa dovtedy môžu naši pacienti k tejto liečbe dostať a najmä koľko stojí?"

Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "Preparát nie je registrovaný v Európskej únii, predpokladáme jeho registráciu v druhej, v druhom kvartáli roku 2009, avšak naša legislatíva umožňuje dovoz tohto preparátu a najideálnejšie bude, ak budú pacienti kontaktovať prvé certifikované pracovisko, ktorým je Ústredná vojenská nemocnica v Ružomberku. V krátkej dobe plánujeme, aby na Slovensku bolo viacej certifikovaných pracovísk a tým pádom by bola liečba dostupnejšia. Čo sa týka nákladov na túto liečbu, táto liečba je v princípe lacnejšia ako je starostlivosť o pacienta, pokiaľ by mal dlhodobo sa nehojacu ranu, ktorú treba niekedy liečiť až 18 mesiacov."

Marta Jančkárová, redaktorka: "Pán doktor, ďakujem vám za informácie a želám ešte pekný večer do Banskej Bystrice."

Bronislav Čiko, zástupca výrobcu implantátu: "Ďakujem pekne a pekný večer."
************


Liečba pomocou umelej kože je finančne náročnáDátum: 2008-07-10
Zdroj: Regina BB, 18:00
Text:
Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh pre chronicky nehojace sa rany, majú šancu na uzdravenie. Slovensko sa stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa podarila terapia pomocou umelej kože vyrobenej zo živých buniek novorodencov. Nová metóda prináša nádej najmä pre diabetikov či pacientov s chorobou motýlích krídel. Liečba je finančne náročná. Osud pacientov je v rukách poisťovní. Viac Vanda Tuchyňová.

Ojedinelé ochorenie motýlích krídel spôsobuje človeku veľké problémy. Každý silnejší tlak na pokožku, dotyk, náraz, buchnutie spôsobuje rany, z ktorých sa tvoria pľuzgiere, koža sa nehojí, miesto v danej oblasti je veľmi bolestivé. 27-ročná Radka z Ružomberka patrí medzi 30 Slovákov, ktorí sa stal obeťou choroby. Zasiahla celé telo.

Radka, 27-ročná pacientka z Ružomberka: "Vrátane zubov, vlasov, hrdla."

Následkom nehojených rán museli Radke amputovať ruku.

Radka, 27-ročná pacientka z Ružomberka: "Bohužiaľ, sa mi to zvrhlo na zhubný nádor, ktorý bolo treba vlastne odstrániť."

Nová biologická liečba mení Radke kvalitu života. Vo februári jej kožné implantáty aplikovali vo Švajčiarsku. Dnes absolvovala druhý zákrok v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Náhradná umelá koža sa ujala a podporuje regeneráciu jej vlastných buniek. Za najpodstatnejšie považuje Radka to, že sa stratila bolesť.

Radka, 27-ročná pacientka z Ružomberka: "Tej bolesti na celom povrchu tela je nesmierne veľa."

Odborník, ktorý zatiaľ ako jediný môže liečbu na Slovensku aplikovať, je prednosta Chirurgickej kliniky Vojenskej nemocnice v Ružomberku Ondrej Bencúr. V liečbe vidí veľký pokrok.

Ondrej Bencúr, prednosta Chirurgickej kliniky Vojenskej nemocnice, Ružomberok: "Prakticky rany, ktoré sa hojili niekoľko mesiacov, jedna dokonca viac ako rok, tak sa zhojili v priebehu 2 týždňov."

Liečba je šancou pre diabetických pacientov s takzvanou diabetickou nohou. Kožné rany sa v takých prípadoch hoja často nielen veľmi ťažko, ale sa zväčšujú. Pacientom hrozí amputácia. Ondrej Bencúr tvrdí, že sú pripravení pacientom pomôcť.

Ondrej Bencúr, prednosta Chirurgickej kliniky Vojenskej nemocnice, Ružomberok: "My dokážeme pomôcť, pokiaľ budeme mať ten preparát k dispozícii. Je to momentálne iba otázka financií."

Kožný implantát objavili v Spojených štátoch amerických. Centimeter štvorcový materiálu stojí tisíc korún. Pri Radkinej liečbe použili umelú kožu v hodnote 180-tisíc. Všetko hradila Spoločná zdravotná poisťovňa. Hovorí Radkin otec.

Otec 27-ročnej pacientky Radky: "Pokiaľ by sa to neliečilo takouto metódou, ten stav by bol ďaleko horší. To sa nedá finančne vyčísliť."

Osud pacientov majú teda v rukách slovenské poisťovne. Rokujú s nimi zástupcovia amerického výrobcu implantátu spoločnosti Organogenesis. Hovorí Branislav Čiko.

Branislav Čiko: "V momente, keď bude ďalší pacient, ktorý bude vhodný, tak sa budeme snažiť pomôcť lekárom aplikujúcim ... na to, aby sa vybavila, samozrejme, úhrada."


Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh pre chronicky nehojace sa rany, majú šancu na uzdravenieDátum: 2008-07-10
Zdroj: Regina KE, 18:00
Text:
MODERÁTOR: Jana Zvalová
Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh pre chronicky nehojace sa rany, majú šancu na uzdravenie. Slovensko sa stalo druhom krajinou v EÚ, kde sa podarila terapia pomocou umelej kože, vyrobenej zo živých buniek novorodencov. Nová metóda prináša nádej najmä pre diabetikov, či pacientov s chorobou motýlích krídiel. Liečba je finančne náročná, osud pacientov je v rukách poisťovní.

Vanda Tuchyňová, redaktorka: "Ojedinelé ochorenie motýlích krídiel spôsobuje človeku veľké problémy. Každý silnejší tlak na pokožku, dotyk, náraz, buchnutie spôsobuje rany, z ktorých sa tvoria pľuzgiere. Koža sa nehojí, miesto v danej oblasti je veľmi bolestivé. 27-ročná Radka z Ružomberka patrí medzi 30 Slovákov, ktorí sa stali obeťou choroby, zasiahla celé telo."

Radka, pacientka: "Vrátane zubov, vlasov, hrdla."

Vanda Tuchyňová, redaktorka: "Následkom nehojených rán museli Radke amputovať ruku."

Radka, pacientka: "Bohužiaľ sa mi to zvrhlo na zhubný nádor, ktorý bolo treba vlastne odstrániť."

Vanda Tuchyňová, redaktorka: "Nová biologická liečba mení Radke kvalitu života. Vo februári jej kožné implantáty aplikovali vo Švajčiarsku. Dnes absolvovala druhý zákrok v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku. Náhradná umelá koža sa ujala a podporuje regeneráciu jej vlastných buniek. Za najpodstatnejšie považuje Radka to, že stratila bolesť."

Radka, pacientka: "Tej bolesti na celom povrchu tela je nesmierne veľa."

Vanda Tuchyňová, redaktorka: "Odborník, ktorý zatiaľ ako jediný môže liečbu na Slovensku aplikovať, je prednosta Chirurgickej kliniky Vojenskej nemocnice v Ružomberku Ondrej Bencúr. V liečbe vidí veľký pokrok."

Ondrej Bencúr, prednosta Chirurgickej kliniky Vojenskej nemocnice v Ružomberku: "Prakticky rany, ktoré sa hojili niekoľko mesiacov, jedna dokonca viac ako rok, tak sa zahojili v priebehu dvoch týždňov."

Vanda Tuchyňová, redaktorka: "Liečba je šancou pre diabetických pacientov s tzv. diabetickou nohou. Kožné rany v takýchto prípadoch hodia často nielen veľmi ťažko, ale sa zväčšujú. Pacientom hrozí amputácia. Ondrej Bencúr tvrdí, že sú pripravení pacientom pomôcť."

Ondrej Bencúr, prednosta Chirurgickej kliniky Vojenskej nemocnice v Ružomberku: "My dokážeme pomôcť, pokiaľ budeme mať ten preparát k dispozícii. Je to momentálne iba otázka financií."

Vanda Tuchyňová, redaktorka: "Kožný implantát objavili v Spojených štátoch amerických. Centimeter štvorcový materiálu stojí 1000 korún. Pri Radkinej liečbe použili umelú kožu v hodnote 180 tisíc. Všetko hradila VšZP."

Radkin otec: "Pokiaľ by sa to neliečilo takouto metódou, tento stav by bol ďaleko horší. To sa nedá finančne vyčísliť."

Vanda Tuchyňová, redaktorka: "Osud pacientov majú teda v rukách Slovenské poisťovne. Rokujú s nimi zástupcovia amerického výrobcu implantátu spoločnosti Organogenesis."

Branislav Čiko: "V momente ako bude ďalší pacient, ktorý bude vhodný, tak sa budeme snažiť pomôcť lekárom, aby sa vybavila samozrejme úhrada."


Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínDátum: 2008-07-10
Zdroj: www.FitServer.sk
Text:
Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí," vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 ). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA


Kožný implantát: Šanca pre chorýchDátum: 2008-07-10
Zdroj: STV, 19:30
Text:
Slovensko je medzi elitou. Ako druhá krajina v únii dokážeme pomôcť ľuďom, ktorým hrozí amputácia nôh či rúk. A to v dôsledku cukrovky a choroby motýlích krídel. Ide o takzvanú biologickú liečbu pomocou kožných implantátov, ktorá sa prikladajú na nehojace sa rany. Liečiť unikátnym spôsobom začali vo Vojenskej nemocnici v Ružomberku.

27-ročná Radka od narodenia bojuje s nevyliečiteľnou kožnou chorobou motýlích krídel. Jej koža je tak citlivá, že ranu jej spôsobí aj jemný dotyk.

Radka Berešíková, pacientka s chorobou motýlich krídel: "Základ je sloboda každého človeka a viete, keď máte proste také postihnutie, je to nesmierne obmedzujúce."

Pacienti doposiaľ používali lieky na potláčanie bolesti. Odteraz je k dispozícii biologický kožný implantát.

Branislav Čiko, zástupca výrobcu apligrafu: "Je vyrobený z ľudských buniek, ktoré sú v podstate odobrané pacientom v Spojených štátoch, ktoré sú, to sú novonarodení chlapci."

Implantát po položení na ranu uvoľní rastové faktory, ktoré prinavrátia vlastnej koži schopnosť zahojiť sa.

Ondrej Bencúr, prednosta Chirurgickej kliniky ÚVN: "Táto plocha, ktorá sa hojila niekedy mesiace, my dokážeme do dvoch týždňov, do troch týždňov prakticky túto rannú plochu zhojiť."

Igor Čombor, riaditeľ ÚVN Ružomberok: "Tam nie sú ostatné elementy, ktoré by mohli vyvolať odmietavú prispôsobivosť organizmu, preto táto liečba je vysoko úspešná."

Nový spôsob liečby by mal znížiť aj počet amputácií pri pacientoch s tzv. diabetickou nohou.

Emil Martinka, Národný endokrinolog. Ústav, Lubochňa: "Aj keď sa zdá na prvý pohľad nová liečebná metóda relatívne drahá, v konečnom zmysle naopak, môže byť aj ekonomickým prínosom."

Igor Čombor, riaditeľ ÚVN Ružomberok: "Spoločná zdravotná poisťovňa, že vyšla v ústrety, že ju bude refundovať."

Prvých pacientov by vo Vojenskej nemocnici mali začať liečiť touto metódou už koncom tohto roka.


Unikátny lekársky zákrok v Ružomberku: Radke dali umelú kožu!Dátum: 2008-07-11
Zdroj: Nový čas
Text:
RUŽOMBEROK - Umelá koža pomôže pacientom, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh. Biologickú liečbu nehojacich sa rán včera po prvýkrát na Slovensku i v strednej Európe aplikovali v ružomberskej ústrednej vojenskej nemocnici. Pacientkou je Radka (27) z Ružomberka, ktorá trpí chorobou tzv. motýlích krídel. Kožný implantát pomôže aj cukrovkárom.

Túto biologickú liečbu vynašli pred desiatimi rokmi v USA a odvtedy aplikovali viac ako 200-tisíc kúr so 100-percentnou úspešnosťou! Kožný implantát je zložený z buniek z predkožiek dvanástich novorodencov.
"Podstatou sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sú v špeciálnej forme aplikované na nehojace sa rany. Ide o implantát zo živých buniek s podobným zložením ako ľudská koža. Po položení na ranu uvoľní do nej tzv. rastové faktory, ktoré naučia vlastnú kožu pacienta, aby sa zahojila, " povedal Stefan Kaelin z americkej spoločnosti, ktorá kožné implantáty vyrába. Jeden štvorcový centimeter umelej kože stojí 1 000 Sk (30 EUR).
Liečba je určená aj pre pacientov s chorobou motýlích krídel, ktorých je na Slovensku asi tridsať.
Koža týchto ľudí je jemná ako krídla motýľa, podľa toho chorobu aj pomenovali.
Aj jemný dotyk či chôdza spôsobia, že koža sa rozdelí a vznikne pľuzgier. Rana sa hojí pomaly, niekedy to trvá aj roky. Vtedy môže vzniknúť rakovina s tým, že nasleduje amputácia končatiny.
Podobný osud zažila aj Radka z Ružomberka. "Celé telo mám v obväzoch a rany mi spôsobí aj ten najmenší dotyk. Najhoršie sú pľuzgiere, ktoré mám v sliznici tráviaceho traktu. Preto môžem prijímať iba tekutú stravu. Prípravok mi už aplikovali vo Švajčiarsku a to na piatich ranách. Na všetkých sa preparát prihojil a vytvorila sa nová pokožka, " povedala Radka, ktorej táto liečba vliala nový optimizmus a chuť do života.


Diabetici nemusia prísť o nohyDátum: 2008-07-14
Zdroj: SME
Text:
V Ružomberku prvýkrát použili bunkový preparát, ktorý učí kožu hojiť rany.

RUŽOMBEROK. Slovensko je po Fínsku druhým štátom Európskej únie, ktorý použil biologickú liečbu nehojacich sa rán pomocou kožného implantátu Apligraf. Odborníci predpokladajú, že nový spôsob liečby zníži počet amputácií u diabetikov.

V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku minulý štvrtok prvýkrát použili na základe výnimky ministerstva zdravotníctva Apligraf pre 27-ročnú Radku Berešíkovú, ktorá trpí chorobou motýlích krídel: "Od narodenia ma museli rodičia chrániť pred akýmkoľvek tlakom na pokožku. Celá som v obväzoch a rany, ktoré sa tvoria po akomkoľvek jemnom tlaku, musia byť kryté. Po aplikácii Apligrafu sa mi rany úplne zahojili."

Radke aplikovali kožný implantát už vo februári vo Švajčiarsku. V Ružomberku jej naniesli trikrát 44 centimetrov Apligrafu.

"Preparát dokáže znovu naučiť vlastné telo a bunky, aby zahojili nehojacu sa ranu," vysvetlil Stefan Kaelin, riaditeľ farmaceutickej spoločnosti Organogenesis Europe, ktorá preparát vyvinula.

Najväčšou skupinou, ktorú by mohla liečba zachrániť od amputácií, je asi 19íc cukrovkárov, ktorí majú komplikácie vo forme diabetickej nohy.

Liečba takého pacienta stojí štát podľa Emila Martinku, prednostu Diabetologického oddelenia Národného endokrinologického ústavu v Ľubochni, niekoľko stotisíc korún. Centimeter Apligrafu stojí viac ako 1000 korún (33,12 eura) a pre tento prípad ho preplatila zdravotná poisťovňa.

Martinka predpokladá, že preparát by u nás pomohol okolo dvom tisícom pacientov. Apligraf sa používa v USA od roku 1998, a neexistuje prípad, že by ho telo darcu neprijalo.

Európa sa na prijatie preparátu chystá. Kaelin predpokladá, ze by sa tak mohlo stať v budúcom roku.www.zzz.sk


SR ako druhá krajina EÚ aplikuje biologickú liečbu nehojacich sa ránSlovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie (EÚ), v ktorej sa bude používať aplikovaná biologická liečba nehojacich sa rán vo forme kožného implantátu. V Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku dnes túto liečbu aplikovali prvýkrát v strednej a východnej Európe. „Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sú v špeciálnej forme aplikované na nehojace sa rany. Ide vlastne o kožný implantát zo živých buniek s obdobným zložením ako samotná ľudská koža.
Ten po položení na ranu uvoľní do rany tzv. rastové faktory, ktoré znovu naučia vlastnú kožu pacienta, aby sa zahojila,“ vysvetľuje princíp biologickej liečby Stefan Kaelin, riaditeľ americkej spoločnosti Organogenesis pre Európu, ktorá kožné implantáty vyrába.  Kožný implantát je podľa Kaelina podobne ako ľudská koža zložený z dvoch hlavných vrstiev: epidermis a dermis. „Oba typy buniek, z ktorých sa skladajú tieto vrstvy implantátu, pochádzajú od novorodencov. V USA bolo doteraz aplikovaných viac ako 200.000 liečebných kúr. Okrem USA sa liečba používa zatiaľ iba vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike,“ uviedol Kaelin.
Pacientkou, ktorej dnes aplikovali liečbu, je 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Predtým cestovala za liečbou do Švajčiarska. Epidermolysis bullosa (EB) alebo choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí ním asi 30.000 ľudí na celom svete, na Slovensku máme približne 30 pacientov. Pacienti s EB majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu a celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár – chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán.
Na Slovensku je zatiaľ jediným lekárom, ktorý môže liečbu aplikovať, prednosta chirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku Ondrej Bencúr. Na liečbu bol vyškolený v Bazileji začiatkom roka 2008. Ďalšími lekármi, ktorí v budúcnosti budú môcť túto liečbu podávať na Slovensku, sú prednosta Diabetologického oddelenia z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emil Martinka a primár Interného oddelenia FNsP v Trenčíne Oto Herman. Martinka vidí v novej liečbe veľký potenciál, hlavne pre pacientov s diabetickou nohou. „Mnohé kožné defekty pri diabetickej nohe sa hoja veľmi pomaly, niekoľko týždňov aj mesiacov. Nielenže nemá tendenciu k zahojeniu, ale naopak, ešte sa zväčšuje. Keďže každý kožný defekt je vstupnou bránou pre infekciu, ktorá preniká do hlbších štruktúr a deštruuje štruktúry nohy, jediným riešením je mnohokrát amputácia. Hlavným prínosom novej biologickej liečby je urýchlenie zhojenia a obnovenie tendencie k hojeniu aj takých defektov, ktoré túto schopnosť akoby už stratili. Je teda reálny predpoklad, že vďaka novému spôsobu liečby sa zníži počet amputácií pre diabetickú nohu,“ skonštatoval Martinka.
Na Slovensku žije približne 300.000 pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19.000 z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. Diabetická noha je najčastejšou príčinou hospitalizácie pacientov s diabetom, predstavuje najväčšie náklady pri liečbe diabetu. U 14 až 24 % pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 % diabetikov zomrie do 3 rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do 1 až 3 rokov je potrebná u 42 % pacientov. Na Slovensku sa vykoná ročne 3500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.
Najčastejšie chronické rany pri diabetickej nohe sú vredy alebo žilové vredy predkolenia, ktoré zhoršujú mobilitu pacienta, majú negatívny dopad na kvalitu jeho života a môžu viesť až k amputácii končatiny. Dobrou klasickou liečbou pozostávajúcou z čistenia, liečenia infekcií a vonkajšej kompresie sa rany môžu zaceliť. No až u tretiny chronických rán klasická liečba nestačí a je nutné zvoliť sofistikovanejší postup. Vredy predkolenia sa podľa štatistík vyskytujú až u 1 % populácie. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 % obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.
Autor článku: TASR
Dátum vydania: 10.07.2008
http://www.zzz.sk/?clanok=4808


www.primar.sk

Nová liečebná metóda pre pacientov, ktorým hrozí amputácia rúk a nôhČlánok pre PRIMAR.sk dodal: SEESAME Communication Experts
Dátum uverejnenia článku: (Bratislava)  11. júl 2008
Redakčne upravené
V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku bola dnes po prvýkrát na Slovensku a aj v strednej a východnej Európe vôbec aplikovaná biologická liečba nehojacich sa rán vo forme kožného implantátu. Slovensko je druhou krajinou v Európskej únii, kde sa takáto liečba bude používať.
Dlhodobo nehojace sa rany sa vyskytujú pri ochoreniach ako epidermolysis bullosa nazývaným tiež choroba motýlích krídel, diabetická noha alebo bercov vred – vred predkolenia. Na Slovensku je asi iba 30 pacientov s chorobou motýlích krídel, omnoho väčšiu skupinu, pre ktorú má nová liečba veľký potenciál, tvorí približne 19 000 pacientov s cukrovkou, ktorí majú komplikácie vo forme diabetickej nohy.
Doposiaľ sa pri dlhodobo nehojacich sa ranách používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré iba potláčali priebeh ochorenia a nie vždy pomohli. Odteraz máme k dispozícii novú kategóriu liečivých prípravkov – biologický implantát na báze kože (Apligraf), ktorý stimuluje vlastný hojaci sa proces kože.

Pri bežnom hojacom procese sa rana zmenšuje každý týždeň o 10-15 %, alebo o viac ako 50 % za jeden mesiac. Nehojace sa rany sú otvorené rany, ktoré sa z rôznych dôvodov nehoja. Vredy pri diabetickej nohe alebo žilové vredy predkolenia sú najčastejšie chronické rany, ktoré zhoršujú mobilitu pacienta, majú negatívny dopad na kvalitu jeho života a môžu viesť až k amputácii končatiny. Dobrou klasickou liečbou pozostávajúcou z čistenia, liečenia infekcií a vonkajšej kompresie sa rany môžu zaceliť. No až u tretiny chronických rán klasická liečba nestačí a je nutné zvoliť sofistikovanejší postup.

„Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sú v špeciálnej forme aplikované na nehojace sa rany. Ide vlastne o kožný implantát zo živých buniek s obdobným zložením ako samotná ľudská koža.
Ten po položení na ranu uvoľní do rany tzv. rastové faktory, ktoré znovu naučia vlastnú kožu pacienta, aby sa zahojila,“ vysvetľuje princíp biologickej liečby Stefan Kaelin, riaditeľ pre Európu americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá kožné implantáty vyrába. Kožný implantát je podobne ako ľudská koža zložený z dvoch hlavných vrstiev: epidermis a dermis. Oba typy buniek, z ktorých sa skladajú tieto vrstvy implantátu, pochádzajú od novorodencov. V USA bolo doteraz aplikovaných viac ako 200 000 liečebných kúr. Okrem USA sa liečba používa zatiaľ iba vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike.

Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár – chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - h.Doc. MUDr. Ondrej Bencúr PhD., prednosta chirurgickej kliniky UVN v Ružomberku.
Ten bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji začiatkom roka 2008 a dnes podal prvú kúru na Slovensku. Ďalšími lekármi, ktorú v budúcnosti budú môcť túto liečbu podávať na Slovensku, sú Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., prednosta Diabetologického oddelenia z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a MUDr. Oto Herman, primár Interného oddelenia FNsP v Trenčíne.
Pacienti na Slovensku sa k tejto liečbe môžu dostať zatiaľ iba cez mimoriadny dovoz. 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel, ktorej bola dnes liečba aplikovaná, je prvou pacientkou. Predtým cestovala za liečbou do Švajčiarska.

Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., vidí v novej liečbe veľký potenciál hlavne pre pacientov s diabetickou nohou. Ako povedal, „mnohé kožné defekty pri diabetickej nohe sa hoja veľmi pomaly, niekoľko týždňov aj mesiacov. Nielenže nemá tendenciu k zahojeniu, ale naopak, ešte sa zväčšuje.
Keďže každý kožný defekt je vstupnou bránou pre infekciu, ktorá preniká do hlbších štruktúr a deštruuje štruktúry nohy, jediným riešením je mnohokrát amputácia. Hlavným prínosom novej biologickej liečby je urýchlenie zhojenia a obnovenie tendencie k hojeniu aj takých defektov, ktoré túto schopnosť akoby už stratili. Je teda reálny predpoklad, že vďaka novému spôsobu liečby sa zníži počet amputácií pre diabetickú nohu.“ Jedna liečebná kúra Apligrafom stojí 63 000 korún, no v porovnaní so šancou zachrániť ruku alebo nohu pacienta pred amputáciou je cena liečby prijateľná.

Epidermolysis bullosa (EB) alebo choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí ním asi 30 000 ľudí na celom svete, na Slovensku máme približne 30 pacientov. Pacienti s EP majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu a celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín.

Na Slovensku žije približne 300 000 pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19 000 z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. Diabetická noha je najčastejšou príčinou hospitalizácie pacientov s diabetom, predstavuje najväčšie náklady pri liečbe diabetu. U 14 až 24 % pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny.
Až 50 % diabetikov zomrie do 3 rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do 1 až 3 rokov je potrebná u 42 % pacientov. Na Slovensku sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.
Vredy predkolenia sa podľa štatistík vyskytujú až u 1 % populácie. Pacientov pribúda s vekom; týmto ochorením trpí až 3,5 % obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.
http://www.primar.sk/Page.aspx?ID=4209


TASR

RUŽOMBEROK: SR ako druhá krajina EÚ aplikuje biologickú liečbu nehojacich sa ránServis: domáci
Kategória: Zdravotníctvo, liečiva a zdravotnícka technika, činnosť ministerstva a zdravotných poisťovní, lekárne ( zdr )

Kľúčové slová: SR, ÚVN, liečba, biologická, implantát, kožný, ZAX, P3X
Ružomberok 10. júla (TASR) – Slovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie (EÚ), v ktorej sa bude používať aplikovaná biologická liečba nehojacich sa rán vo forme kožného implantátu. V Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku dnes túto liečbu aplikovali prvýkrát v strednej a východnej Európe. „Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sú v špeciálnej forme aplikované na nehojace sa rany. Ide vlastne o kožný implantát zo živých buniek s obdobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu uvoľní do rany tzv. rastové faktory, ktoré znovu naučia vlastnú kožu pacienta, aby sa zahojila,“ vysvetľuje princíp biologickej liečby Stefan Kaelin, riaditeľ americkej spoločnosti Organogenesis pre Európu, ktorá kožné implantáty vyrába.  Kožný implantát je podľa Kaelina podobne ako ľudská koža zložený z dvoch hlavných vrstiev: epidermis a dermis. „Oba typy buniek, z ktorých sa skladajú tieto vrstvy implantátu, pochádzajú od novorodencov. V USA bolo doteraz aplikovaných viac ako 200.000 liečebných kúr. Okrem USA sa liečba používa zatiaľ iba vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike,“ uviedol Kaelin. Pacientkou, ktorej dnes aplikovali liečbu, je 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Predtým cestovala za liečbou do Švajčiarska. Epidermolysis bullosa (EB) alebo choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí ním asi 30.000 ľudí na celom svete, na Slovensku máme približne 30 pacientov. Pacienti s EB majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu a celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár – chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediným lekárom, ktorý môže liečbu aplikovať, prednosta chirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku Ondrej Bencúr. Na liečbu bol vyškolený v Bazileji začiatkom roka 2008. Ďalšími lekármi, ktorí v budúcnosti budú môcť túto liečbu podávať na Slovensku, sú prednosta Diabetologického oddelenia z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emil Martinka a primár Interného oddelenia FNsP v Trenčíne Oto Herman. Martinka vidí v novej liečbe veľký potenciál, hlavne pre pacientov s diabetickou nohou. „Mnohé kožné defekty pri diabetickej nohe sa hoja veľmi pomaly, niekoľko týždňov aj mesiacov. Nielenže nemá tendenciu k zahojeniu, ale naopak, ešte sa zväčšuje. Keďže každý kožný defekt je vstupnou bránou pre infekciu, ktorá preniká do hlbších štruktúr a deštruuje štruktúry nohy, jediným riešením je mnohokrát amputácia. Hlavným prínosom novej biologickej liečby je urýchlenie zhojenia a obnovenie tendencie k hojeniu aj takých defektov, ktoré túto schopnosť akoby už stratili. Je teda reálny predpoklad, že vďaka novému spôsobu liečby sa zníži počet amputácií pre diabetickú nohu,“ skonštatoval Martinka. Na Slovensku žije približne 300.000 pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19.000 z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. Diabetická noha je najčastejšou príčinou hospitalizácie pacientov s diabetom, predstavuje najväčšie náklady pri liečbe diabetu. U 14 až 24 % pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 % diabetikov zomrie do 3 rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do 1 až 3 rokov je potrebná u 42 % pacientov. Na Slovensku sa vykoná ročne 3500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Najčastejšie chronické rany pri diabetickej nohe sú vredy alebo žilové vredy predkolenia, ktoré zhoršujú mobilitu pacienta, majú negatívny dopad na kvalitu jeho života a môžu viesť až k amputácii končatiny. Dobrou klasickou liečbou pozostávajúcou z čistenia, liečenia infekcií a vonkajšej kompresie sa rany môžu zaceliť. No až u tretiny chronických rán klasická liečba nestačí a je nutné zvoliť sofistikovanejší postup. Vredy predkolenia sa podľa štatistík vyskytujú až u 1 % populácie. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 % obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.


www.webnoviny.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska.

Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali.

Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice.

Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín.

Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.

Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.


SITA

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska.

Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali.

Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice.

Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín.

Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.

Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.
SITA


www.lekom.sk

SLOVENSKO: KOŽNÝ IMPLANTÁT - ŠANCA PRE CHORÝCH(10.07.2008; Televízna stanica STV 1; Správy STV; 19.30; 2 min.; NOVOTŇÁKOVÁ Jana)
Ľubomír BAJANÍK, moderátor:
"Slovensko je medzi elitou. Ako druhá krajina v Únii dokážeme pomôcť ľuďom, ktorým hrozí amputácia nôh či rúk a to v dôsledku cukrovky a choroby motýlích krídel. Ide o tzv. biologickú liečbu pomocou kožných implantátov, ktoré sa prikladajú na nehojace sa rany. Liečiť unikátnym spôsobom začali vo vojenskej nemocnici v Ružomberku."
http://www.lekom.sk/?category=folder&folderId=606


lifestyle.markiza.sk

Nová liečba zabráni amputácii nôh a rúk!13. 07. 2008 08:08 | Autor: zon
Slovensko je druhou krajinou v Európskej únii, kde sa takáto liečba bude používať. Dlhodobo nehojace sa rany sa vyskytujú pri ochoreniach ako epidermolysis bullosa nazývaným tiež choroba motýlích krídel, diabetická noha alebo bercov vred - vred predkolenia. Na Slovensku je okolo 30 pacientov s touto chorobou.

Liečba pomôže aj diabetikom

Omnoho väčšiu skupinu, pre ktorú má nová liečba význam, sú ľudia, ktorí trpia cukrovkou. Na Slovensku je ich  približne 19 000. Tí majú komplikácie vo forme diabetickej nohy. Doposiaľ sa pri dlhodobo nehojacich ranách používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré potláčali priebeh ochorenia, no nie vždy pomohli. Odteraz je k dispozícii novú kategóriu liečivých prípravkov - biologický implantát na báze kože (Apligraf), ktorý stimuluje vlastný hojaci sa proces.

Ako rýchlo sa rany hoja

Pri bežnom hojacom procese sa rana zmenšuje každý týždeň o 10-15 %, alebo o viac ako 50 % za jeden mesiac. Vredy pri diabetickej nohe alebo žilové vredy predkolenia sú najčastejšie chronické rany, ktoré zhoršujú pohyblivosť. Niekedy môžu viesť až k amputácii končatiny. Predísť sa tomu v niektorých prípadoch dá čistením rany a liečením infekcií. No až u tretiny chronických rán klasická liečba nestačí.

Nová metóda môže pomôcť

„Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sú v špeciálnej forme aplikované na nehojace sa rany. Ide vlastne o kožný implantát zo živých buniek s obdobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu uvoľní do rany tzv. rastové faktory, ktoré znovu naučia vlastnú kožu pacienta, aby sa zahojila," vysvetľuje princíp biologickej liečby Stefan Kaelin, riaditeľ pre Európu americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá implantáty vyrába. Náhrada je podobne ako ľudská koža zložená z dvoch hlavných vrstiev. Oba typy buniek, z ktorých sa skladajú tieto vrstvy implantátu, pochádzajú od novorodencov. Novou metódou operujú zatiaľ iba vÚstrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku.

Čo je choroba motýlích krídiel?

Je to vzácne genetické ochorenie kože. Trpí ním asi 30 000 ľudí na celom svete, na Slovensku približne tridsať. Pacienti majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu a celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán. Tie sa tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Môžu prejsť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín.

Diskusia (2 príspevkov)
• 2008-07-11 15:06:31 | Veronika | pomaham
pomaham ludom ale tomuto nevem pomoct a tak asoln prispejem
• 2008-07-11 14:15:53 | KATARíNA | ČLÁNOK
Zaujímalo by ma,či sa to dá použiť na prekrytie už zahojených,ale stále otvorených ranách,pri diab.nohe,kde už bol dokonca robený bypass,a či tento zákrok hradí v celej sume alebo čiastočnej poisťovňa.A zhruba koľko ľudí malo úspech,pri tomto zákroku o záchranu končatiny.ĎAKUJEM.

http://lifestyle.markiza.sk/clanok-470335-nova-liecba-zabrani-amputacii-noh-a-ruk


www.24hod.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínPacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú ...

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA
http://www.24hod.sk/clanok-56867-Nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin.html


www.denne.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínPacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú ...

BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA
http://denne.sk/zdravotnictvo/choroby/


www.pluska.sk

SR ako druhá krajina EÚ aplikuje biologickú liečbu nehojacich sa ránSlovensko sa stalo druhou krajinou Európskej únie (EÚ), v ktorej sa bude používať aplikovaná biologická liečba nehojacich sa rán vo forme kožného implantátu. V Ústrednej vojenskej nemocnici (ÚVN) v Ružomberku dnes túto liečbu aplikovali prvýkrát v strednej a východnej Európe. (Na obrázku je prvá slovenská pacientka)

„Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sú v špeciálnej forme aplikované na nehojace sa rany. Ide vlastne o kožný implantát zo živých buniek s obdobným zložením ako samotná ľudská koža.

Ten po položení na ranu uvoľní do rany tzv. rastové faktory, ktoré znovu naučia vlastnú kožu pacienta, aby sa zahojila,“ vysvetľuje princíp biologickej liečby Stefan Kaelin, riaditeľ americkej spoločnosti Organogenesis pre Európu, ktorá kožné implantáty vyrába. Kožný implantát je podľa Kaelina podobne ako ľudská koža zložený z dvoch hlavných vrstiev: epidermis a dermis.

„Oba typy buniek, z ktorých sa skladajú tieto vrstvy implantátu, pochádzajú od novorodencov. V USA bolo doteraz aplikovaných viac ako 200.000 liečebných kúr. Okrem USA sa liečba používa zatiaľ iba vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike,“ uviedol Kaelin. Pacientkou, ktorej dnes aplikovali liečbu, je 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Predtým cestovala za liečbou do Švajčiarska. Epidermolysis bullosa (EB) alebo choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí ním asi 30.000 ľudí na celom svete, na Slovensku máme približne 30 pacientov.

Pacienti s EB majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu a celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár – chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediným lekárom, ktorý môže liečbu aplikovať, prednosta chirurgickej kliniky ÚVN v Ružomberku Ondrej Bencúr.

Na liečbu bol vyškolený v Bazileji začiatkom roka 2008. Ďalšími lekármi, ktorí v budúcnosti budú môcť túto liečbu podávať na Slovensku, sú prednosta Diabetologického oddelenia z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emil Martinka a primár Interného oddelenia FNsP v Trenčíne Oto Herman. Martinka vidí v novej liečbe veľký potenciál, hlavne pre pacientov s diabetickou nohou. „Mnohé kožné defekty pri diabetickej nohe sa hoja veľmi pomaly, niekoľko týždňov aj mesiacov. Nielenže nemá tendenciu k zahojeniu, ale naopak, ešte sa zväčšuje.

Keďže každý kožný defekt je vstupnou bránou pre infekciu, ktorá preniká do hlbších štruktúr a deštruuje štruktúry nohy, jediným riešením je mnohokrát amputácia. Hlavným prínosom novej biologickej liečby je urýchlenie zhojenia a obnovenie tendencie k hojeniu aj takých defektov, ktoré túto schopnosť akoby už stratili. Je teda reálny predpoklad, že vďaka novému spôsobu liečby sa zníži počet amputácií pre diabetickú nohu,“ skonštatoval Martinka.

Na Slovensku žije približne 300.000 pacientov s diagnózou diabetes mellitus, ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19.000 z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. Diabetická noha je najčastejšou príčinou hospitalizácie pacientov s diabetom, predstavuje najväčšie náklady pri liečbe diabetu. U 14 až 24 % pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 % diabetikov zomrie do 3 rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do 1 až 3 rokov je potrebná u 42 % pacientov. Na Slovensku sa vykoná ročne 3500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.

Najčastejšie chronické rany pri diabetickej nohe sú vredy alebo žilové vredy predkolenia, ktoré zhoršujú mobilitu pacienta, majú negatívny dopad na kvalitu jeho života a môžu viesť až k amputácii končatiny. Dobrou klasickou liečbou pozostávajúcou z čistenia, liečenia infekcií a vonkajšej kompresie sa rany môžu zaceliť. No až u tretiny chronických rán klasická liečba nestačí a je nutné zvoliť sofistikovanejší postup. Vredy predkolenia sa podľa štatistík vyskytujú až u 1 % populácie. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 % obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.
http://www.pluska.sk/zdravie/2008/07/sr-ako-druha-krajina-eu-aplikuje-biologicku-liecbu-nehojacich-sa-ran.html


www.aktuality.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatín10.07.2008 22:28 - BRATISLAVA
Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu.
V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu.

Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany.

"Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty.

V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečbu používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali.

Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán.

Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice.

Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože

Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín.

Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov.

V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.
Zdroj : Webnoviny, Foto: TASR
http://www.aktuality.sk/zaujimavosti/zaujimavosti/nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin


www.zdravie.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA
http://www.zdravie.sk/sz/content/683-34158/Nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin.html


sport.server.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA
http://sport.server.sk/aktuality/detail/14041-nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncati/


www.cme.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA
http://www.cme.sk/sz/content/718-34159/Nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin.html


www.farmer.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA
http://www.famer.sk/?make=opencl&cid=32281&pl=obcesk


Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínPacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu ...
BRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA
http://www.obroda.sk/clanok/39369/Nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin/
www.stopar.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska.Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali.Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice.Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín.Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.SITA
http://www.stopar.sk/n/35838/nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin.html


www.server.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínPacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska. Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali. Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice. Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín. Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy. Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému. SITA

http://www.server.sk/diskusia---aktuality-zaujimavosti-nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin--category-je-12-x-id-je-85095


noviny.4ever.sk

Nová liečba zachráni pacientov pred amputáciou končatínBRATISLAVA 10. júla (WEBNOVINY) - Pacienti, ktorým hrozí amputácia rúk či nôh, majú novú šancu. V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku vo štvrtok ako prví na Slovensku a v strednej i východnej Európe začali používať novú liečebnú metódu nehojacich sa rán. Slovensko sa tak stalo druhou krajinou v Európskej únii, kde sa bude používať liečba formou kožného implantátu. Prvou pacientkou, ktorá túto liečbu podstúpila, bola 27-ročná Radka s chorobou motýlích krídel. Pre svoje ochorenie bola nútená cestovať kvôli liečbe až do Švajčiarska.

Podstatou novej biologickej liečby sú živé bunky ľudskej kože, ktoré sa v špeciálnej forme aplikujú na nehojace sa rany. "Ide o kožný implantát zo živých buniek s podobným zložením ako samotná ľudská koža. Ten po položení na ranu do nej uvoľní takzvané rastové faktory, vďaka ktorým sa zahojí,“ vysvetlil princíp biologickej liečby Stefan Kaelin z americkej spoločnosti Organogenesis, ktorá vyrába kožné implantáty. V USA sa doteraz uskutočnilo vyše 200-tisíc liečebných kúr. Liečba používajú aj vo Fínsku, Švajčiarsku a v Južnej Afrike. Rany, ktoré sa dlhodobo nehoja, sa vyskytujú pri takzvanej chorobe motýlích krídel, diabetickej nohe alebo vrede predkolenia. Doteraz sa pri nich používal len špeciálny zdravotnícky materiál a lieky, ktoré priebeh ochorenia iba potláčali.

Nová liečebná kúra stojí 63-tisíc korún (2091,22 €). Kožný implantát môže aplikovať iba špeciálne vyškolený lekár - chirurg, dermatológ alebo diabetológ, ktorý je odborníkom na liečbu nehojacich sa alebo ťažko sa hojacich rán. Na Slovensku je zatiaľ jediný lekár, ktorý môže liečbu aplikovať - Ondrej Bencúr, prednosta chirurgickej kliniky ružomberskej vojenskej nemocnice, ktorý bol na túto liečbu vyškolený v Bazileji. V budúcnosti k nemu pribudne Emil Martinka z Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni a Oto Herman - primár interného oddelenia trenčianskej nemocnice.

Choroba motýlích krídel je vzácne genetické ochorenie kože. Trpí naň asi 30-tisíc ľudí na celom svete, na Slovensku približne 30 pacientov, ktorí majú veľmi citlivú a ľahko zraniteľnú kožu. Celý život bojujú s tvorbou pľuzgierov a rán, ktoré sa im tvoria po celom tele pri minimálnom mechanickom poškodení alebo tlaku. Tie sa môžu zvrhnúť do nádorového ochorenia, po ktorom hrozí amputácia končatín.

Na Slovensku žije približne 300-tisíc pacientov s diagnózou diabetes mellitus. Ako následok zlej kompenzácie cukrovky sa u 19-tisíc z nich vyskytuje komplikácia nazývaná diabetická noha. U 14 až 24 percent pacientov s diabetickou nohou je nutná amputácia dolnej končatiny. Až 50 percent diabetikov zomrie do troch rokov po prvej amputácii končatiny. Ďalšia amputácia do jedného až troch rokov je potrebná pri 42 percentách pacientov. V SR sa vykoná ročne 3 500 amputácií z dôvodu diabetickej nohy.

Pacientov pribúda s vekom, týmto ochorením trpí až 3,5 percenta obyvateľov nad 65 rokov. Najčastejšou príčinou vredov predkolenia sú choroby cievneho, žilového a tepnového systému.
http://noviny.4ever.sk/zdravie/zdravie/nova-liecba-zachrani-pacientov-pred-amputaciou-koncatin-15988