BIOXA Therapeutics s.r.o. je slovenská marketingová spoločnosť, ktorá prináša nové moderné medicínske technológie na trhy strednej a východnej Európy.

Divízia vlhkého hojenia rán prináša tie najmodernejšie technológie vrátane živých bunkových preparátov, ktoré produkujú cytokíny a rastové faktory a tým urýchľujú proces tvorby nového tkaniva.

Naša spoločnosť taktiež prináša najnovšie účinné látky na liečbu zriedkavých ochorení, ako je napríklad Duchennova svalová dystrofia.

A v neposlednom rade vytvára centrá pre unikátnu liečbu osteoartrózy a spinálnych ochorení prostredníctvom aplikácie antagonistu receptoru Interleukin 1 z vlastnej krvi inkubovanej v špeciálnych podmienkach v Českej a Slovenskej republike.AADC

Nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín je zriedkavá a devastačná porucha centrálneho nervového systému. Nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín (AADC = Aromatic L-amino Acid Decarboxylase) je genetické ochorenie spojené s poruchami v syntéze neurotransmiterov vedúce k životu obmedzujúcej poruche motorických a autonómnych funkcií, vývinovému oneskoreniu a predčasnej smrti.

Bezplatné testovanie

Terapia Orthokin je medzinárodne známa, patentovaná, vysoko efektívna, inovatívna liečba osteoartrózy a spinálnych ochorení. Pôsobí dlhodobo proti zápalu, uvoľňuje bolesť a má chondroprotektívne účinky.

Duchennova muskulárna dystrofia (DMD) je zriedkavé, ťažké, progresívne, genetické ochorenie postihujúce v prevažnej väčšine chlapcov. Spôsobuje stratu aktívnej svalovej hmoty od skorého veku.

1. liečba DMD