Nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín je zriedkavá
a devastačná porucha centrálneho nervového systému.

Nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín (AADC = Aromatic L-amino Acid Decarboxylase) je genetické ochorenie spojené s poruchami v syntéze neurotransmiterov vedúce k životu obmedzujúcej poruche motorických a autonómnych funkcií, vývinovému oneskoreniu a predčasnej smrti.1-3

 • Nedostatok dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín sa môže prejavovať širokou škálou príznakov. Najčastejšími sú1-3:
  • hypotónia,
  • vývinové oneskorenie,
  • poruchy pohybu, obzvlášť okulogyrická kríza.
 • V publikovaných odborných usmerneniach:
  • priemerný vek nástupu príznakov je 2,7 mesiacov
   (n = 68) u pacientov s AADC,2
  • priemerný vek pre stanovenie diagnózy 3,5 roka
   (n = 68)2 obvykle nedochádza k zlepšeniu prejavov, čo vedie k potrebe celoživotnej starostlivosti.1,3

Príznaky sa zvyčajne nezlepšujú, čo vedie k potrebe celoživotnej starostlivosti.1-3

 • Pacienti, ktorí sa dožijú dospelosti, trpia dlhodobými srdcovými a ortopedickými komplikáciami a zvýšeným rizikom infekcií.2
 • Telesná hmotnosť môže byť v prvých mesiacoch života normálna, avšak po prvom roku sa rast a prírastok hmotnosti spomalí.4

Nedostatok AADC môže postihovať pacientov bez rozdielu pohlavia, národnosti alebo geografického pôvodu.2, 4

(2) Na základe údajov o 117 pacientoch s nedostatkom AADC.


Dekarboxyláza aromatických L-aminokyselín je enzým potrebný pre biosyntézu dopamínu
a serotonínu.2,3,5,6

 • Deficit AADC je autozomálne recesívne ochorenie spôsobené mutáciou v géne DDC (Dopa decarboxylase) vedúce k zmenšenej aktivite enzýmu dekarboxyláza aromatických L-aminokyselín, vedúcu k závažnému kombinovanému nedostatku neurotransmiterov dopamín, serotonín, norepinefrín
  a epinefrín.2,3,5,6
 • Výsledkom je nárast látok L-DOPA, 3-O-metyldopa (3-OMD) a 5-hydroxytryptofán (5-HTP) a pokles metabolitov neurotransmiterov kyseliny homovanilovej (HVA) a kyseliny 5-hydroxyindoloctovej (5-HIAA).2 ,3, 5, 6

Upravené z Wassenberg, 2017.2

AADC = dekarboxyláza aromatických L-aminokyselín, 3-OMD = 3-0-metyldopa, 5-HIAA = kyselina 5-hydroxyindoloctová, 5-HTP = 5-hydroxytryptofán, HVA = kyselina homovanilová, L-DOPA = L-3,4-dihydroxyfenylalanín, VLA = kyselina vanilátová.


 
97%

97 % PRÍPADOV NEDOSIAHLO MÍLNIKY MOTORICKÉHO VÝVOJA1,4

Na základe anamnézy 37 pacientov s diagnostikovaným nedostatkom dekarboxylázy aromatických L-aminokyselín.Literatúra: 1. Manegold C, Hoffmann GF, Degen I, et al. Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency: clinical features, drug therapy and follow-up. J Inherit Metab Dis. 2009;32(3):371-380. 2. Wassenberg T, Molero-Luis M, Jeltsch K, et al. Consensus guideline for the diagnosis and treatment of aromatic l-amino acid decarboxylase (AADC) deficiency. Orphanet J Rare Dis. 2017;12(1):12. doi: 10.1186/s13023-016-0522-z. 3. Brun L, Ngu LH, Keng WT, et al. Clinical and biochemical features of aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency. Neurology. 2010;75(1):64-71. 4. Hwu WL, Chien YH, Lee NC, et al. Natural history of aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency in Taiwan. JIMD Rep. 2018;40:1-6. doi: 10.1007/8904_2017_54. 5. Pons R, Ford B, Chiriboga CA, et al. Aromatic L-amino acid decarboxylase deficiency: clinical features, treatment, and prognosis. Neurology. 2004;62(7):1058-1065. 6. Hwu WL, Lee NC, Chien YH, et al. AADC deficiency: occurring in humans, modeled in rodents. Adv Pharmacol. 2013;68:273-284.